SAVAŞ

Boş zamanlarınızda kitap okumayın

İnce Memed 3 -Yaşar Kemal

Posted by savaska Eylül 23, 2008

Kitabın Adı:İnce Memed 3

Yazar:Yaşar Kemal                 

Kahramanlar:İnce Memed,Topal Ali,Arif Saim Bey, Koca Osman, Seyran Kız,Ferhat Hoca,Sarı Ümmet,Çoban Müslüm, Murtaza ağa, Zülfü,Yüzbaşı faruk, Asım Çavuş, Kertiş Ali,Değirmenci kara Hasan, Talip Bey, Molla Duran, Hürü ana, Anacık sultan, Tazı Tahsin, Kürt rüstem, Bayramoğlu, Sarıçiyan abidik, Kasım, Temir, Keklikoğlu, Cabbar, Feleksiz Fazlı, Kuzgun Veli, mahmut ağa

Mekan:Toroslar,Çukurova ve çevresi.

Zaman:1930’lu yıllar

Dil ve anlatım:Dili sade anlaşılır,anlatımı kolay anlaşılabilir,tasvirlerle süslenmiştir.Halk deyişlerine çok yer verilmiştir.

Basım Evi:Adam yay.

Sayfa sayısı:603

İnce Memed, Ali Safa’yı ve Kel Hamza’yı öldürdükten sonra atını dağlara sürer. Ali Safa bey’in ölüsü kokar. Bütün ağalar ve kasaba eşrafı kasabada toplanır. Zülfü, küçük bir kasabada tapucudur. Arif Saim Bey’le arası iyidir, tarlalar alır, çeşitli meyveler yetiştirir, yetiştirdiklerini Ankara’dakilere göstermek ister.

Murtaza Ağa’yı, İnce Memed korkusu sarar; A. Sami Bey’den habersiz, Ankara’ya bir sürü tel çeker. Murtaza, Topal Ali’nin, İnce Memed’in adamı olduğundan şüphelenmektedir. Murtaza, Topal Ali’yi giydirir, kuşatır, onun, kendisine yakın olmasını sağlamaya çalışır, ama içinde bir şüphe vardır. Ölüsü, bütün kasabayı kokutan Ali Safa Bey gömülür.

Jandarmalar, İnce Memed’in peşine düşer. Yüzbaşı Faruk ve Kertiş Ali, yaylada çobanlık eden Müslüm ile karşılaşır. Müslüm’ü falakaya yatırırlar, Memed’in yerini öğrenirler. Jandarmalar İnce Memed’in etrafını çevirirler. Kızıl Atı yüzbaşı da vuramaz.

Murtaza Ağa, Topal Ali’yi giydirir, donatır baştan ayağa.

Askerler, İnce Memed ile çatışırlar. Kızıl at  dışında, eşkiyaların hepsi ölmüştür. İnce Memed’ibn ölüsü, köylülerce teşhis edilir. Köylü kadınlar ağıt yakarlar. Tazı Tahsin, haberi kasabaya yetiştirir. Ağalar, tazı tahsin’i paraya boğarlar. Haberi alan Murtaza, Topal ali’ye verdiği her şeyi geri alır, onu don gömlek kovar. Topal Ali, Değirmenci kara hasan’a sığınır ve İnce Memed’in ölmediğini anlar. Yüzbaşı Faruk büyük bir gururla kasabaya gelir. Vayvaylılar üzüntülüdür. Seyran, memedin ölen eşkiyalar arasında olmadığını görür. Ölülerin yakınları gelir. İnce Memed sanılan kişi Kara Osman’dır. Kara Osman’ın yedi kardeşi, Osman’ı almaya gelirler, Yüzbaşı çaresiz kalır. Murtaza’nın etekleri tutuşur. Molla Duran Efendi. Osman’ı kardeşlerine verir. Halk, Memed’in ölüsünün yok olduğunu sanır.

Topal Ali, Kara Hasan’ın değirmeninde olan biteni öğrenir. Murtaza, Topal Ali’nin ayağına gelir, ona yalvarır, vaatlerde bulunur, onu tehdit eder. Ali hiç karşılık vermez.

Çocuklar, Kel eşkıya’nın ölüsünü bir kireç kuyusunda bulurlar, ölüyü gömerler.

Talip bey işkenceyle öldürülür. Kasabada Talip bey’i, Memed’in öldürdüğü dedikodusu yayılır. Talip Bey2in oğulları gelir, babasını öldürenin Memed olmadığını, Aslan köylülerle Yörüklerin öldürdüğünü söylerler. Bu, ağaların işin gelmez. Molla Duran, tehditle, kerdeşlere, babalarını öldürenin memed olduğunu kabul ettirir. Molla duran, Murtaza’dan, Topal ali’nin methini duyunca, Topal Ali’yi çağırır, onu yanında çalışmaya ikna eder, bu durum Murtaza ağa’nın hoşuna gitmez.

Değirmenoluk’ta Hürü Ana, kızıl atı görür, Kısacık Mahmut’la atın peşinden giderler. İnce Memed yaralıdır, yarası ağırdır. Onu iyi edebilecek tek kişi Kırkgöz Ocağı’ndaki Anacık sultan’dır. Hürü Ana, O’na gider. Anacık Sultan ve Hürü Ana yola düşer.

Tazı Tahsin, kasabadakilerin, verdikleri paraların peşine düşeceklerini bilmektedir, o yüzden köye uğramaz. Tazı Tahsin ve anası öküz, bolluk rüyaları görür. Ölenin İnce Memed olmadığını öğrenen Tazı Tahsin, İnce Memed’i bulup, Ağaya haber vermeye ve daha çok para almaya karar verir.

Murtaza Ağa, Ramazanlı beyi’ni, Arif saim’e karşı kışkırtır, Arif Saim’in Mustafa Kemal Paşa’ya suikast düzenleyeceği dedikodusunu yayar. Murtaza ağa, Kürt Rüstem vasıtasıyla eski eşkıya Bayramoğlu ile anlaşmaya çalışır. Murtaza, Bayramoğlu’na gider. Bayramoğlu, İnce Memed’i bilmekte, ama onun nasıl bir eşkıya olduğuna anlam verememektedir. Murtaza, Çiçeklideresi’nden Mahmut Ağa ile karşılaşır. Mahmut, İnce Memed’i küçümsemektedir. Mahmut, okumuş, acımasız biridir. “Atına adam çiğneten Çiçekdereli Mahmut Ağa” olarak bilinir.

Arif Saim bey, kasabanın ileri gelenlerini toplar, Ankara’ya giden bütün telgraflar, kimse görmeden arif saim bey’e ulaşmıştır. Arif Saim’in her yerde adamı vardır. Yüzbaşı kendisi hakkındaki şikayet telgrafını okur. Muhtar Kenan’a, ki adamıdır, kendisini neden şikayet ettiğini sorar. Muhtarın hiçbir şeyden haberi yoktur. Telgrafların altındaki imzalar rasgele, Muurtaza Ağa’nın isteği üzerine, attırılmıştır. Kertiş Ali Onbaşı, muhtarı sorgular, ona işkence eder, muhtar ölür, zapta Muhtarı İnce Memed’in öldürdüğü düşülür.

Hürü ana, köye İnce Memed’in  ölmediği müjdesini verir. Yeni giyitleriyle köye gelen Topal Ali’yi, Hürü ana taşlar.

İnce memed iyileşir, oba ile vedalaşır, silahlarını bırakır, köyüne yollanır. İnce Memed, Hürü’nün evine gelir, ona eşkiyalığı bıraktığını, uzaklara gideceğini söyler. Güzel, güneşli düşler kurarlar.

İnce Memed’le tazı Tahsin, yolda karşılaşır. Tahsin, kasabaya haber vermeye gider. Yolda, Memed’in atının saldırısına uğrar, canını zor kurtarır, köyüne döner, kendine gelince kasabaya gider, Murtaza Ağa’ya haber verir. Yüzbaşı, Tahsin’den şüphelenir. Kertiş Ali, Tahsin’e işkence eder.

İnce Memed, Anacık Sultan’a gider. Anacık Sultan, Ona bir yüzük verir, Memed’in gözü duvardaki kılıçta kalır.

İnce Memed yolda ağıt yakan insanlarla karşılaşır. Bir köylünün oğlunu(hasan), Sarıçiyan Abdik adında biri, kendini İnce Memed diye tanıtarak öldürmüştür. Memed, candarmalarla karşılaşır, candarmalar Memed’i tanımaz. Memed, Yörük Obasından silahlarını alır, Kasım ve Temir’le Sarıçiyan’ı yakalar ve Hasan’ın babasına teslim eder.

Ümmet, Keklikoğlu sayesinde zengin olmuştur. Keklikoğlu, parasını Ümmete bırakıp uzalara gitmiştir. Ümmet, Keklikoğlu’nun isteği üzerine koca bir konak yaptırmıştır. Topla Ali, Ümmet’in evine gelir. İnce Memed, Seyran’ın köyüne gider, Seyran’la evlenir. Feleksiz Fazlı kasabaya Memed’in geldiğini bildirir, Memed ve arkadaşları oradan kaçarlar. Memed, Molla Duran ile görüşür, Ferhat Hoca ve Yobazoğlu’nu hapisten kaçırır.

Memed’in, eşkıya arkadaşı Cabbar, Zülfü’nün yanında çalışmaktadır. Murtaza ağa, Cabbar’dan İnce Memed’i öldürmesini ister, ona vaatlerde bulunur, onu tehdit eder.

Molla Duran’ın hikayesi. Hüseyin Hoca’nın, Duran’ın annesiyle evlenir, bir süre sonra onları terk eder, ancak Duran, Hüseyin’in peşinden gider. Hüseyin, Duran’ı önce istemez ama sonra da ona kötü davranmaz. Duran, Hüseyin Hoca’dan çok şey öğrenir, hem bu dünyalık hem öte dünyalık…  Duran kaçakçılık yapar, çok zengin olur, köyüne gelir, toprak alır, bir zaman sonra Hüseyin Hoca’yı öldürür.

Kuzgun Veli, affedilmesi karşılında İnce Memed’i öldürebileceğini söyler.

Ferhat Hoca’nın hikayesi. Zenginlerden alıp yoksul köylülere vermesi.

Pir Sultan’ın hikayesi(s.524)

Çoban Müslüm de Memed’in çetesine katılır.

Kuzgun Veli, Çamlıyol’a gelir. Çamlıyol halkı, Memed’e haber salar. Memed ve adamları köye gelince, Hıdır Ağa, Kuzgun Veli ve adamlarını çırılçıplak Memed’e teslim eder. Memed, onşarı serbest bırakır. Veli, kancıklık eder, silah çeker, bunu tahmin edip dışarı çıkan Ferhat Hoca, Veli’yi vurur.

Jandarmalar gelir, çatışma olur. İnce memed, oradan uzaklaşır. Kuzgun Veli çetesinden Şahan, Memed’in çetesine katılır. Çiçeklideresine giderler. Tazı Tahsin, onları, Mahmut Ağa’ya bildirir. Gece, Mahmut Ağ ve adamları, İnce Memed çetesini yakalar. Ağa ve adamları eğlenirken, köylüler İnce Memed ve arkadaşlarını kaçırırlar.

Yüzbaşı, kendisinin yapamadığını mahmt ağa’nın yapmasına bozulur, onu karşılamak için kasabadab uzaklaşır. Mahmut Ağa, köyü terk etmeleri için köylüye on gün süre verir. Köylü İnce Memed’i kargışlar.  İnce Memed, yüzüğünü, Seyran’a vermesi için Müslüm’e teslim eder. Topal Ali’den, Murtaaz’nın evini öğrenen memed, Mhmut Ağa’yı öldürür….

 

 

 

 

Reklamlar

12 Yanıt to “İnce Memed 3 -Yaşar Kemal”

 1. cengizhan said

  bu defalarca okudum cok hayran kaldım ayrıca kitabı yazan usta yasar kemale cok seviyorum kalimini adete resimlerle süslemsi yazdıklarını öyle bi tavsir etmis ki olayları bizzat yasmamıs gibi oldum kitapın 4.üncü serisinin okumadım ama sonu güzeel olmamıs gibi özetinde

 2. murat can uzun said

  yasar kemalin bir hikayeyi degil bir hayatı anlattıgı bu eserini herkesin okumasını tavsiye ederim

 3. murat can uzun said

  hayatın tasviri yapılsaydı bunu yasar kemal kadar iyi bir yazar yapamazdı

 4. Emre said

  ya harika bi kitap serisi İnce Memed Serisi ya herkesin okumasını tavsiye ederim özelliklede macera severlerin

 5. TAHA said

  ben roman okumayı çok seviyorum.şimdiye kadar çok roman okudum.ama ince memed kadar başarılı roman yok diyebilirim.çünkü yaşar kemalin tasvir gücü çok kuvvetli.romaı okurken kendimi içndeymiş gibi hissediyorum.hatta kendimi olayın ortasında buluyorum.romanda çok korkunç bir çatışmanın ortasında bulan ince memed ile beraber mücadele ettiğimi bile zannediyorum. yaşar kemali tebrik ediyorum.çok başarılı bir yazar.

 6. bence çok güzel ve hatta tek kellimeyle harki defalarca okusam bıkmam burdan yaşar kemale selam gönderiyorum

 7. bahar said

  yaşar kemain tüm eserlerini çok severek okuyorum iy ki bizim de büyle bir yazarımız var!

 8. Cagatay said

  Hani deriz ya bi kitap olsun alsın götürsün bizi hani deriz ya her satırda kalbimiz küt küt atsın diye işte bu kitap öyle bi kitap

 9. bir yaşar kemal takipçisi.. said

  gözlerimden dökülen bir damla inciyle seviyorum ben yaşar kemali..onu ince memedle tanıdım.keşfettiğim her yeni sayfada ince memedle onu daha da sevdim.bir gün gözlerimin yaşar kemali doyasıya görmesi dileğiyle..!

 10. berfin said

  bu kadar sarsıcı ve heyecanla,şevkle okudugum bir romana daha önce rastlamadım.usta yazarımız yaşar kemal hayatın tasvirini öyle güzel anlatıyor ki kendimi diger okuyucu arkadaşlar gibi ince memedin herşeye regmen direnişinde bende onunlaydım olayın tam ortasındaydım ince memeddim…okumanızı tavsiye ediyorum ve en içten bir şekilde yaşar kemali kutluyorum saygılarımı sevgilerimi iletiyorum.

 11. eren erbaş said

  ben bu roman gibi roman görmedim romanın dibi bu kitap ama en önemlisi romanı roman yapan yazar Yaşar Kemal…

 12. bencede çok güzel bir kitap bu kitabı yazdığı için Yaşar Kemale teşekkür ederim

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: