SAVAŞ

Boş zamanlarınızda kitap okumayın

İnce Memed 4 – Yaşar Kemal

Posted by savaska Ekim 4, 2008

Kitabın Adı:İnce Memed 4

Yazar:Yaşar Kemal                 

Kahramanlar:İnce Memed,Topal Ali,Arif Saim Bey, Seyran Kız,Ferhat Hoca,Çoban Müslüm, Murtaza ağa, Zülfü,Yüzbaşı Faruk, Asım Çavuş, Kertiş Ali, Molla Duran, Hürü ana, Anacık sultan, Tazı Tahsin, Kürt rüstem, Bayramoğlu, , Kasım, Temir, Keklikoğlu, Cabbar, Abdülselam hoca, Zeynullah, Taşkın Halil Bey, Sarı Sultanoğlu, Öğretmen Zeki Nijad, Şakir ağa, Muallim Rüstem, Karafırtına Kemikkıran Albay Nazmi Bey, Binbaşı Nafiz Bey

Mekan:Toroslar,Çukurova ve çevresi.

Zaman:1930’lu yıllar

Dil ve anlatım:Dili sade anlaşılır,anlatımı kolay anlaşılabilir,tasvirlerle süslenmiştir.Halk deyişlerine çok yer verilmiştir.

Basım Evi:Adam yay.

Sayfa sayısı:605

    Torosların tasviri. Memed’in, yılanı öldürmesi, candarmalarla çatışma. Müslüm’le Memed’in buluşması. Murtaza’nın korkusu. Yüzbaşı Faruk’ın Memed’i araması, bulamaması.

    İnce Memed, saklandıkları söğütlükte çevrildikerini anlar. Müslüm’le, yılan dolu gecede bir köye gelirler. Zeynep Bacı’nın evine. Bütün köyler, Memed’in peşindedirler. Zeynep’in oğlu da. Zeynep Bacı, Memed’in peşine düşen köylülere  kızmaktadır. Memed’i de onlardan biri sanır. Memed, yüzüğünü gösterir. Zeynep de Ona inanır, kurbanlar keser. Memed’i kovalayan köylü tuhaftır, sevinç içinde Memed’i bağrına basarlar.

    Murtaza korkudan uyuyamaz, Deli Rüstem’e gider, Ondan Topla Ali’yi öldürmesini ister, çünkü Memed, Mahmut’u öldürürken “seni Topal Ali’ye havale ediyorum.” Demiştir. Deli Rüstem teklifi kabul etmez. Taşkın Halil Bey, Murtaza’yı çağırır, İnce Memed üzerine konuşurlar. İnce Memed’in atı üzerine 1500 lira ödül koyarlar, ödül sonradan 3000 liraya çıkacaktır. Kambur Ahmet, her yere tellal gider, Sami Turgut ilanları dağıtır.

    Memed ve Müslüm, Ferhat Hoca’nın arkadaşı Abdülselam Hoca’nın köyüne giderler. A. Hoca, Memed’i köylüye yeğeni olarak tanıtır. Zeynullah’ın dükkanı bütün dedikoduların yayıldığı bir mekandır, bu dükkanda her şey vardır. Kebapçı dükkanında bir adam, Memed’i tanır, adam kaçar, Memed, adamı yakalayamaz, zaman zaman bu adam Memed’e görünmeye devam edecektir…

    “Ne yazık ki, ben ata yaklaştım, yaklaştım, elimi değdirdim, yaaa, ben şanlı Bukefalosa elimi değdirdim, ben elimi ona değdirince o da bir mor bulut oluverdi ve hem de göğe çekildi. O göğe çekilen bulutun içinde ışıklar patladı, yıldızlar kaynadı. Az sonra da yıldız yakuta kesip kıpkırmızı, göğün ucuna yapıştı kaldı, sabaha kadar da bütün geceyi yakut kızılına boyadı koca Akdenizi bile….” (s.121)Destan masal karışı bir anlatım. Olağanüstü…

   

    Karakolun önünde kalabalık birkmiştir. Kör Haydar Usta, cılız, yaşlı bir at getirmiş, bunun İnce Memed’in atı olduğunu söylemektedir. Murtaza inanmaz buna. Seyis Seydi gelir, bu atın, yılkıya çıkardıkları sıradan bir at olduğunu söyler.

    İnce Memed çetesi, yani Ferhat Hoca, ksım, Temir, Şahan… Sarı Sultanoğlu’nun Konağı’nı soymaya karar verirler, bunu o güne kadar kimse yapmamıştır. Sarı Sultanoğlu, istenilen bin altını verir. Ama Ferhat Hocaların peşine düşer. Ferhat Hoca bunu tahmin etmektedir, ilk çatışmanın ardından Menekşeli Köyüne gelirler, burada Dede Sultan ve köylülerce dostça karşılanırlar, ağırlanırlar. Sultanoğlu adamları peşlerindedir; köyden ayrılırlarken yedi genç çeteye katılır, hepsi de Memed’dir. (Bundan sonra yedili gruplar halinde Memed çeteleri oluşur…..)

    İnce Memed neden yüceltiliyor? “Evet beylar, İnce Memedi halk yüceltti, onu evliya, peygamber, seviyesine getirdi. Demek ki buna ihtiyacı var. Demek ki biz halkın ihtiyacını karşılayamadık. Ona zulmettik. Onu hala insandan saymıyor, onu aşağılıyoruz. O da başkaldıran birisini bulursa kendi adına, kendisinden birisini bulursa onu koruyor, evliya yapıyor, başına da tac ediyor. Adı Memedse, kendisi de yediden yetmişe adını değiştirip Memed oluyor…..” (s.171)

Abdülselam, Memed’e bir ev bulur, evi satın alırlar, eşyayla süslerler. Memed, tanıdığı, ama kim olduğunu hatırlayamadığı bir adam görür, o adamı yakalayamaz. Köyde İnce Memed’şn atı üzerine söylenceler anlatılır.

   Antepli Çavuş, İnce Memed’in atının yerini öğrenmek için muhtara işkence eder. Köyden kimse konuşmaz. İnce Memed’in atını görürler, ama kimse onu vurmaya cesaret edemez, yakalayamaz.

    Kasabada İnce Memed’in atının üzerine ödül konduğunu duyan herkes bir at tutup getirir ve ödülü ister. Ancak bunların hiçbiri o at değildir. En sonunda sıradan bir atı, Memedin atı diye vururlar. Kasabadaki kadınlar, İnce Memed üzerine hikayeler anlatırlar, kimi açık saçık. At, vurulduğu yerden yok olur. Halk, Memed’in yalancı atını bile destanlaştırır.  Atın öldürülmesi halk üzerinde istenen etkiyi uyandırmaz.  At üzerine türlü söylenceler çıkarılır.

    Seyran ve Hürü Ana köye gelir. Memed çok sevinir. Mutludurlar. Öğretmen Zeki Nijad, ağalara, haksızlığa ateş püsküren  aydın bir insandır. Memed’le iyi anlaşır, Nijad. Köye çeltik eken Şakir ağa yüzünden herkes sıtma olmuştur, çok kişi, çok bebek ölür. Memed ve Nijad, Ankara’ya tel üstüne tel çekerler. Yüzbaşı, Albay, sağlık müdürü vd. birçok  kişi  onlarla birlik olur, bu durum Şakir Ağa’nın işine gelmez. Zeki Nijad öldürülür, katil bellidir, ama hiç yakalanamayacaktır. Müslüm, memed!den Şakir ağa’yı öldürmek için izin ister.

   İnce Memed çetesine, Ferhat Hoca’ya, yeni Memedler katılır. Candarma ve Sarı Sultanoğlu’nun adamları ile çatışırlar. Köyde Kertiş Ali, köyün delikanlılarını dayaktan geçirmektedir. Cafer isimli bir genci ne yaptıysa konuşturamaz, ismini “Memed” demekten vazgeçirtemaz. Cafer, Ferhat Hoca’nın başucunda, ölür.

    Kasabada İnce Memed’in atından söz etmek yasaklanmıştır, ancak kadınlar türlü söylenceler anlatmaya devam etmektedirler. Toros köylerindeki bütün çocuklar, herkes “Memed” adını almaktadır. Eşraf, ağalar sıkıntılıdır. Topal Ali, İnce Memed’in eşkiyalığı bıraktığını Hüsne Hatun ile Murtaza’ya söyler.(Hüsne, Topal’ı inat etmiş, Topal da Duran’ı bırakıp, Murtaza’nın konağına gelmişti.)  Murtaza’nın, Ali’ye karşı tutumu yine değişir. Murtaza, Ali’yi küçümser, aşağılar, Kuran üzerine yemin ederek öğrendiği bu gerçeği, kasabadakilere anlatamayışının sıkıntısını yaşar.

   Memed, kimseyle konuşmadan ortalıkta dolaşır, kendini takip eden gizemli adamı arar. İçindeki eşkiyayı…. Seyran ve Hürü Ana, Memed’in haline üzülürler.

   Ağalar, ırgatların paralarını ödemez.  Paralarını alamayan ırgatlar, Şakir Ağa’nın konağından başka beş konağı yıkarlar. Memed, ırgatların ayaklanmasına sevinir,  kır bir arap atı alır, silahlarını kuşanır, sevdikleriyle vedalaşır, Zeynullah’ın dükkanına gelir, Şakir Ağa’yı öldürür, atını Hemite dağına sürer.

    Memed, Ferhat Hoca’yı bulur, konuşurlar. Yelpınar Köyüne gelirler, öküzleri güçsüz iki ihtiyara öküz parası verirler, orada konaklarlar, bu köye İnce Memed’in  atı da gelmiştir… İnce Memed çetesi, Anacık Sultan Ocağı’na gider. Anacık Sultan’a rüyasında görünen Sultan Selahattin Eyyubi, tılsımlı gömleğini İnce Memed’e vermesini istemiştir.

    Zülfü, Taşkın bey, Muallim Rüstem, Molla Duran, Murtaza Ağa gizlice toplanırlar. Uzun Cabbar’ın yanına adam veirler, Arif Saim Bey’i soydururlar. Soygunu da İnce Memed üzerine yıkarlar. İnce Meded ve Ferhat Hoca, Amber Bey’i (ki dürüst, güvenilir, çalışkan biridir. Göç eden Ermeniler, servetlerini ona emanet edip gitmişlerdir.) soyarlar. Amber Bey, bu yükten kurtulduğu için ve altınların fakirlere verileceği için hoşnuttur. Memed’le Asım  Çavuş karşılaşırlar. Asker ve eşkıya, dostça konuşurlar. Asım Çavuş, Memed’e saygı duymaktadır.

   Hürü Ana, Hz. Ali’nin resmi ile konuşur, kızar O’na. Hürü Ana,  İnce Memed’in resmini yaptırır, atını hazırlar, İnce’yi görmek üzere köyüne yola çıkar..

    Torosların delikanlıları toplanıp, 7’şer kişi olarak, İnce Memed çetesine katılmaya devam ederler. Kdın erkek herkes Memedir..

    Arif Saim, gelir. Kendini soyduranların kasabalı ağalar olduğunu, bu işin d Zülfü’nün başının altından çıktığını bilmektedir. A. Saim, İnce Memed’e yataklık edenleri, ona haber ulaştıranları yakalar, onun hakkında araştırmalar yapar. Sonunda eski eşkıya Bayramoğlu!nu Memed’in üzerine salmaya karar verir. Padişahlar gibi karşılanan Bayramoğlu, Memed’in peşine düşmeyi kabul etmez, ne dedilerse ikna olmaz. A. Saim, Mustafa Kemal’in bunu ondan istediğini söyleyince kabul eder, Bayramoğlu.

    Hürü Ana, köyüne gelir, herkes yastadır, İnce Memed’i öldü bilmektedirler. Hürü Ana’dan her şeyi öğrenirler, sevinirler. Hürü Ana, herkese hediyelerini verir.Duvardaki resimlere herkes hayranlıkla bakar. Adem ile Havva tasviri etkileyicidir, incir yaprakları olmadan üryandırlar. Gül Emine adlı genç bir kız bu resimden çok etkilenir, kadınlığı coşar, Adem’e sevdalanır, dedikodu olur, sonunda komşu köydeki Selim’e kendini teslim eder, onunla kaçar.

    Bayramoğlu, A. Saim, İnce’nin peşine  düşerler. Bayramoğlu eski arkadaşlarına, sarı Çavuş, Ahmet paşa… rastlar. Hepsi  de Bayramoğlu’nu kınar, yaptığının yanlış olduğunu söylerler.  Bayramoğlu, Memed’in peşindekileri yanıltmaya, ters yönlere gitmeye başlar, bu da eski arkadaşları ve halk tarafından coşkuyla karşılanır. Bayramoğlu alay konusu olur, buna dayanamayan Bayramoğlu Memed’le çatışmaya karar verir. Tazı Tahsin de Memed çetesine girmiştir, Bayramoğlu tuzak kurmaktadır. Aşık Kıvrak ali, Bayramoğlı üzerine bir destan söyler,  Bayramoğlu çok etkilenir.

    Bayramoğlunun babası ve amcaları İstiklal savaşı’na gitmişler ve dönmemişlerdir. Gülmezoğlu bunu fırsat bilip, onun ansını ve kızkardeşlerini kaçırmıştır. Bayramoğlu silahlanıp, Gülmezoğlu’nu ve adamlarını öldürüp dağa çıkmıştır.

     İnce Memed, Yolaşan Köyünde kıstırılır, köylü kıyafetleri giyerek kurtulurlar. Bayramoğlu Alidağında onları kuşatır. Sürekli ikilemde kalır Bayramoğlu. Bayramoğlu ve adamları sıkışıp kalan Memed’in yanına giderler.Jandarmaları tek başına oyalar Bayramoğlu, Memedler kaçar. Bayramolu, Gavur ali tarafından vurulur. Jandarmalar, İnce Meed tarafından kuşatılır. Bayramoğlunun öldüğüne sevinen A. Saim(geçmişte ona yalvarmıştır..), Anacık Sultan’ın yakalamasını ister. Yüzbaşı, Anacık’ı alır, kelepçeler. Yolda Memed, Anacık Sultan’ı alır köye götürür. A. Sultan, kendisini yüzbaşıya teslim etmelerini ister. Yüzbaşı, A. Sultan’ı kasabaya getirir. A. Saim, A. Sultan’a hakaret eder,O karşılık vermez, sonunda A. Sultan kertiş Ali’ye teslim edilir. A. Sultan konuşmaz, yemez, içmez. Kertiş Ali korkar,türlü çareler arar, rütbesini kaybetmek istemez. Bir sabah A. Sultan, Kertiş Ali veYüzbaşı Faruk’un cesedi bulunur. Anacık Sultan dövülerek öldürülmüştür. Memed de Ali ve Faruk’u öldürmüştür. Bu cinayetler, özellikle Anacık Sultan’ın öldürülmesi, İnce Memed’in üzerine yıkılır. Ancak halk buna inanmaz. Bünyamin de Anacık’ın ölüsünü Ocağa götürürken herkese olanları anlatır. A. Sultan büyük bir kalabalık tarafından  defnedilir, ağıtlar yakılır.

     Karafırtına, Kemikkıran Albay Nazmi Bey, geniş yetkilerle kasabaya gelir, araştırmalar yapar, kış vakti, Memed çetesinin peşine düşer, vardığı köylerde taş taş üstünde bırakmaz, çoluk çocuk herkesi yatalak eder, İnce Memedle bir kez karşılaşırlar, Memed çetesi kaçar, köyler zulüm altındadır.

     Yedikardeşler Köyü’ne varacakken, köyden Memed çocuk, köyde candarmaların olduğunu söyler, çeteye yol gösterir, onları saklar. Tehlike geçince köye inerler, fakir bir köydür burası. Memed, Karafırtına’ya, Kanlıgedik’te pusu kurar, çatışma  olur, dağa çekilirler. Bir derelikte candarma ile karşılaşırlar, çeteden birkaç kişi yaralanır. Bu arada İlyas Çavuş’un, Karafırtına’yı vurduğu ve kayıplara karıştığı haberi gelir.

     Binbaşı Nafiz Bey, kasabaya gelir. A. Saim bütün köyleri Çukurova’ya indirecek ve dağlarda yalnız kalan Memed çetesini kolayca yakalayacaktır. Köyler boşaltılır. Bunu duyan İnce, öfkelenir, Nafiz’e ve candarmalara pusu kurar, birçok jandarma ve Nafiz yaralanır. Ferhat Hoca  çeteyle orada kalır. Memed, Hürü Ana’ya gider, Müslüm gelir, yola düşerler, Topla Ali ile buluşurlar. Müslüm, Seyran’ın yanına (Memed’in bir oğlu olmuş adına da babasın adı İbrahim konmuştur, ilk çocuk nerde ki…); Topal’la İnce de kasabaya yollanır. Memed, Arif saim’i; Topal Ali de Murtaza’yı öldürür. Köylü Dikenlidüzünü doldurur, çakırdikenleri, karaçalılar, devedikenleri toplanır, ateş yakılır, davullar çalınır.

“İnce Memeden bir daha haber alınmadı, imi timi bellisiz oldu.”(s.605)

Reklamlar

16 Yanıt to “İnce Memed 4 – Yaşar Kemal”

 1. ahmet çelik said

  kertiş ali ile yüzbaşı faruk’u öldüren Bünyamin değil mi? Topal Ali’nin Murtaza Ağa’yı öldürmesi??

 2. ahmet çelik said

  Romanın macera dolu ve sürükleyici olması yanında yer yer destansı dili en belirgin özelliği. 70’li 80’li yıllarda yapılmış birçok filmde bu romandan alıntılar yapılmış olduğu kesin. Ama İnce Memed filminin bir yabancı tarafından yapılmış olması bize ayıp. Üstelik kötü de olmuş, filmde 1950ler diye yazıyor ama sanırım 1920lerin sonları ya da 30 ların başları olması lazım.
  sadece 1. kitabı okuyunca ezilmiş halkın ince memedliği anlaşılmıyor, 2, 3, 4 derken bu daha iyi anlaşılıyor, bu kitabı herkes okumalı, bugün ağalık sisteminin holding sistemine dönüşerek devam ettiğini, insanların bugün de nasıl iki yüzlü ve güvenilmez, sömürücü, çıkarcı ve bencil olabildiklerini aynen resmediyor çünkü.

 3. nergis said

  ince memed bu günü dek okuduğum EN GÜZEL VE OKUMAYA DEĞER bir roman o kadar sade ki sanki icinde yaşıyorsunuz o anları kesinlikle tavsiye ediyorum:)

 4. Zeki Çimen said

  Bu romanın okunmasını şiddetle tavsiye ederim. okuyunca bir çok şeyi daha iyi anlayacaksınız ve özellikle şimdiki yapılacak açılımı ve doğuda çekilen kahırları daha iyi anlamanızı sağlayacaktır…

 5. arzu said

  okumadım sanki yaşadım kalemine sağlık Yaşar KEMAL iyiki varsın

 6. ahmer der said

  süper bir roman ukumaya doyamadım günümüzde de arif sami beyler tapucu zülfüler murtaza agalar var bunu biliyorum ama ince memetler varmı?

 7. Furkan said

  Yahu 4. kitapta memedi takip adamın kim olduğunu çözen oldu mu yoksa üstad bir şey mi kastediyor ?

 8. Berna said

  Ince memed dortlusu kesinlikle okunmali we okunanlardan ders alinmasi gereken mucizevi bir kitap bu dortluyu okuduktan sonra kendimden utandim we ben eminim hala buralarda biyerlerde memedler war bulup ortaya cikarmak gerek sadce tesekkurler USTAD YASAR KEMAL BUYUKSUNNN

 9. lusnika said

  serinin tüm kitaplarını yaşayarak okudum sanki dahada olsa okurum iyiki varsın ÜSTAD YAŞAR KEMAL

 10. abbas said

  çok şahane bir kitap.bu siteyi kurandan allah razı olsun 3 ve 4.ciltlerini bir tekbu sitede bulabildim.:))

 11. ahmet said

  Allah Razı olsun Yaşar kemal harBiden Bu siteyi yapndanda allah razı olsun Sanki içine Girdim de yaşadım romanı

 12. eda said

  keşke ince memed son kitabında oğlunu bulabilseydi vede kitabın sonu daha belirgin bitseydi hani memede ne olacağını bilseydik.Ama yinede çok muhteşem bir kitap BÜYÜKSÜN YAŞAR KEMAL !

 13. dilek said

  Kitapta sürekli MOR sözcüğünün geçmesi sinirlerimi alt üst etti.

 14. YAŞAR KEMAL said

  ŞİMDİYE KADAR SERİSİNİ BİTİRDİĞİM TEK KİTAP….

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: