SAVAŞ

Boş zamanlarınızda kitap okumayın

Posts Tagged ‘tiyatro’

Persler – Askhülos

Posted by savaska Kasım 8, 2009

persler - aiskhülos

Persler – Askhülos
Mitos/Boyut yay. 2005, 66 sayfa +      Yunanca aslından çeviren: Güngör Dilmen

Darius’un oğlu Serhas’ın Yunaneli’ne karşı açtığı büyük kara ve deniz seferi, Persler’in yenilgisi. Persler’in tarafından Yunan övgüsü.  Yazar, düşmana saygılıdır, Persler’i küçümsemez. “Hamasi eedebiyatta çokça görülen düşmanı küçümseme Persler’de yoktur.”(Çev. Önsözü).

AiskhylosEshilos (Yunanca: Αἰσχύλος, Aiskhylos) (d. yak. M.Ö. 525/524  – ö. yak. M.Ö. 456/455) Antik Yunan oyun yazarıdır.

M.Ö 5. yüzyılda tragedyanın asıl şeklini aldığı yazar Eshilos’tur. (M. Ö. 525-424 ) Eleusis’te doğmuştur. Bu tarih, Peisistratos’un parlak egemenliğinin onun ölümüyle son bulmasından üç yıl sonraya geliyor. Onun dönemi büyük politik kişiliklerin dönemi olmuştur. Isthenes, Miltiades, Themistokles, Kimon, Ephialtes, Yazının devamını oku »

Reklamlar

Posted in Kitap | Etiketler: | Leave a Comment »

Ayyar Hamza – Ali Bey

Posted by savaska Ekim 26, 2009

AYYAR-HAMZA-OYUN-ALI-BEYAyyar Hamza – Ali bey
Remzi Kitabevi, İst.1968, 121 sayfa

Ayyar Hamza, Moliere’in  Scapin’in Dolapları adlı eserinden Ali Bey tarafından uyarlanmıştır.  Moliere de bu eserini,  Latin komedi şairlerinden Terence’in Phormion eseridnen uyarlamıştır.

Konusu: İki delikanlı gayet sıkışık bir durumda para ihtiyacı içinde bulunurlar; bunlardan birinin uşağı, delikanlıların para koparılması zor babalarından , bu parayı almayı başarır. Ayyar Hamza’nın  oynadığı oyunlar, çevirdiği dolaplar komik unsurları oluşturur.  Eserin dili dönemine göre  sadedir. Yazar, noktalama işaretlerini kullanmış, eserinin sonunda noktalama işaretlerinin nerede, niçin kullanıldığını açıklamıştır. Yazının devamını oku »

Posted in Kitap | Etiketler: | Leave a Comment »

Antigone – Sophokles

Posted by savaska Nisan 26, 2009

antigone-sophokles

Antigone – Sophokles

Kültür Bak. Yay. Ank. 1993, 45 sayfa

Çev.: Sabahattin Ali

 

     Antigone tragedyası, Sophokles’in elde mevcut yedi dramının en eskisi olarak kabul edilmektedir.

     123 tane tiyatro eseri yazmış ve bunların 24 tanesi ile birincilik almıştır, Sophokles

     Antigone, Oidipus faciasının bir devamıdır.

     Oidipus, babası Laios’u bilmeden öldürmüş ve annesi İokeste ile evlemiş, bu evlilikten iki erkek(Polyneikes, Eteokles) ve iki kız(Antigone, İsmene) çocuk doğmuştu. Thebai şehrinde bir taun olur ve kahin Teiresias, Laios’un katili bulununca bu felaketten kurtulacaklarını belirtir. Gerçek ortaya çıkınca, İokeste kendini asar ve Oidipus gözlerini kendi eliyle kör eder. Kör

Bu kitabı paylaş


Yazının devamını oku »

Posted in Kitap | Etiketler: | Leave a Comment »

Phaidra – Racine

Posted by savaska Nisan 25, 2009

phaidra-racinePhaidra – Racine
M.E.B. yay. Ank. 1963, 87 sayfa
Çev. Afif Obay

Hippolytos, babası Theseus’u aramaya çıkmak ister. Theseus’un ölüm haberi gelince, Phaidra üvey oğluna olan aşkını dile getirir.  Hippolytos, düşmanlarını kızı olan Arisi’ye aşıktır. Bu aşk karşılıksız değildir. Babasının öldüğünü öğrenen Hippolytos, kızın artık özgür olduğunu söyler. Theseus ölmemiştir, geri döner. Ancak bu Phaidra için yıkım olur. Phaidra’nın sütninesi ve nedimesi Oynone, Theseus’a, oğlunun, namusuna göz diktiğini söyler. Theseus yıkılır. Hippolytos, ne kadar bunun iftira olduğunu, gönlünü Arisi’ye kaptırdığını söylese de, ona inanmaz, onun uzaklara gitmesini ister. Phaidra, Oynone’e

Bu kitabı paylaş


Yazının devamını oku »

Posted in Kitap | Etiketler: | Leave a Comment »

Bayazıt – Racine

Posted by savaska Nisan 23, 2009

bayazit-racine Bayazıt – Racine
Cumhuriyet Kitap, 1999, 112 sayfa
Çev.Reşat Nuri Darago

Sultan Murat Bağdat seferindedir, yönetimi gözdesi Roksan’a bırakmıştır ve kardeşi Bayazıt’ın kaderi de Roksan’ın ellerindedir. Sarayda ise taht için planlar yapılmıştır. Sadrazam Ahmet, tahta Bayazıt’ı çıkarmak ister. Murat’ın sefere tek başına gitmesini gururruna yedirememiştir. “Görüyorsun: askeri benden soğutmak için
Savaşa dövüşmeye bensiz gitmiştir.
Orduyu kendisi yönetiyor, bana da
Bir kentte anlamsız bir görev bıraktı.”(s.21) Roksan, Bayazıt’a aşık olur,  Atalide bu aşka aracılık eder, ancak Bayazıt ve Atalide birbirini sevmektedir. “Atalide, Murat’ın babasının kardeş çocuğudur.”  Ahmet’e, Atalide sözü verilmiştir. Sadrazam, sarayda taht için her şeyi hazırlamıştır. “Bana gelince

Bu kitabı paylaş

Yazının devamını oku »

Posted in Kitap | Etiketler: | Leave a Comment »

Kanlı Düğün – F.G. Lorca

Posted by savaska Nisan 20, 2009

resim temsilidir

resim temsilidir

Kanlı Düğün – F. G. Lorca
M.E.B yay. 1997, 72 sayfa
Çev. Tahsin Saraç & Yücel Yıldırım

Eşi ve bir oğlu öldürülen bir Anne ve oğlu Damat. Damat, Gelin’le evlilik hazırlığı içindedir. Gelin’in, Leonard ile bir ilişkisi olmuştur geçmişte. Leonard evli-çocuklu biridir, ancak Gelin’in çevresindedir, Gelin de Leonard’ı unutmamıştır. Damat’la evlilik aslında bir kaçıştır. Leonard, Anne’nin eşini ve oğlunu öldüren Felixlerdendir. Düğün gününden önce Leonard ve Gelin görüşürler, Leonard evlendiğine pişman olduğunu söyler, Gelin kararlı gözükür evlenmeye. Ancak düğün günü, düğün kafilesinden önce gelen Leonard ile konuşan Gelin, evlenmkten vazgeçer;  dinlenmek istediğini söyleyerek odasına çekilir, ancak Leonard ile kaçmışlardır. Onların peşine düşerler. Leonard ve Damat, kavgada ölürler.

Bu kitabı paylaş

Yazının devamını oku »

Posted in Kitap | Etiketler: | Leave a Comment »

Bakkhalar – Euripides

Posted by savaska Nisan 19, 2009

bakkhalar-euripidesBakkhalar – Euripides

T.İş Bankası Yay. 2003, 129 sayfa
Çev.: Sabahattin Eyuboğlu

Kadmos’un kızı Semele ile  Zeus’un oğlu Dionysos. Hera, Semele’yi kıskanır ve onu kandırarak, Zeus’tan gücünü göstermesini istemesini söyler.  Zeus, şimşek ve yıldırımlarla kendini gösterince Semele yanar, karnındaki yedi aylık Zeus’un oğlu Bakkhos’u düşürür.  Zeus,  Bakkhos’u baldırına koyarak kurtarır. Böylelikle Bakkhos iki kez doğmuş olur. Nymphalara emanet edilen Bakkhos, bir gün üzümü tadar ve sever, sonra üzümün suyunu çıkarmayı düşünür, bu suyu içer ve sarhoş olur.

Kadmos, tacını tahtını kızının oğlu Pentheu’a bırakmıştır. “Thebaililere Zeus’un oğlunun bir tanrı olduğunu gösterip anama sürdükleri lekeyi temizleyeceğim.” düşüncesiyle Dionysos gelir.  Pentheus, Dionysos’u tanrı

Bu kitabı paylaş

Yazının devamını oku »

Posted in Kitap | Etiketler: , | 1 Comment »

Elektra – Sophokles

Posted by savaska Nisan 15, 2009

elektra-sofoklesElektra – Sophokles
Türkçesi: Cüneyt Çetinkaya
Bordo-Siyah yay. 2006,117sayfa

Agamemnon, Mykenia ve Argos’ta hüküm sürmektedir ve Klytaimnestra ile evlidir; kardeşi Menelaos ise Sparta kralıdır ve güzelliğiyle ünlü Helene ile evlenmiştir. Paris, Helena’yı Troya’ya kaçırınca AgamemnonAkhalıların ordusunu kendi kumandası altında toplar. Gelgelelim rüzgar bir türlü esmek bilmez ve gemiler limanda hapis kalırlar. Agamemnon da kızı Iphigenia’yı tanrıça Artemis’e kurban edip rüzgarın esmesini sağlar.  Kızının, kocası tarafından kurban edilmesine öfkelenen kraliçe Klytaimnestra, genç aşığı Agisthos’un yardımı ile kocası Agamemnon’u baltayla öldürür. Agamemnon’un büyük kızı Elektra, kardeşi Orestes’i kurtarıp saraydaki güvenilir, bilge bir eğitmene teslim eder ve

Bu kitabı paylaş


Yazının devamını oku »

Posted in Kitap | Etiketler: , | Leave a Comment »

Müfettiş – Gogol

Posted by savaska Nisan 13, 2009

mufettis-gogolMüfettiş – Nikolai Gogol
Çev: Birnur Buzcu
Şule yay, tiyatro, 128 sayfa

Rusya’da, belediyesi, okulu, adliyesi, postanesiyle rüşvetin, yolsuzluğun, düzensizliğin, bozukluğun, çöküntünün egemen olduğu bir yer. Müfettiş geleceği söylentisi. Kasabada bir yabancı; kumarda tüm parasını kaybetmiş, borcu çoğalmış bir adam Khlestakov ve onun uşağı Osip. Müfettiş sanılan Khlestakov, durumu farkedince durumdan faydalanır; kendine baktırır ve epey para toplar – tabi borç olarak!- Belediye başkanının karısına ve kızına kur yapar. Başkanın kızıyla evleneceğini söyler, bir gün sonra dönneceğini söyleyerek özel bir arabayla orayı terkeder, herkes mutludur. Khlestakov, arkadaşına bir mektupla yaşananları anlatır, pota müdürü mektubu açıp okuyunca gerçeğpi öğrenir. General olma düşleri kuran Belediye Başkanı ve diğerleri aldatıldıklarını

Bu kitabı paylaş


Yazının devamını oku »

Posted in Kitap | Etiketler: | Leave a Comment »

Sokrates Savunuyor – A. Turan Oflazoğlu

Posted by savaska Mart 31, 2009

sokrates-savunuyor-turan-oflazogluSokrates Savunuyor – A. Turan Oflazoğlu
İz yay.2001,tiyatro,93 sayfa

Sokrates, uyuyan yuttaşları uyandırıp düşünmeye çağırır, “seçme” üzerine, öğütler verir çevresindekilere. “Akılla eğitmeliyiz yüreği, o yaban çocuğunu.” “kendini tanımayan tanıyamaz başkasını.”(s.18)  “Halkını karanlıktan çıkarmaya çalışmayanı / daha koyu karanlıklar boğar sonunda.”(s.20) Ksantipe, Sokrates’tan eve gelmesini, alacaklıların borcunu ödemesini vb. söyler. Halk ile konuşan Sokrates’i dinleyip bilgi toplayan Meletos ve Anitos, jandarmalarla gelirler, Sokrates tutuklanır, meşhur SAVUNMA başlar. Sokrates, gençlerin kafasını karıştırmakla, onları yoldan çıkarmakla, tanrılara ve devlete karşı isyana teşvikle suçlanmaktadır. Önce, savcının suçlamalarına karşı kendini savunsa da, içinden gelen sesi dinler ve kendi kendini suçlu durumuna

Bu kitabı paylaş

Yazının devamını oku »

Posted in Kitap | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: